Zkontrolujte s mobilními zařízeními: Yool Web!   Yool Images!   Yool Movies!   Yool News!  

Plná funkčnost vyhledávače v mobilních zařízeních
Výsledky webových stránek pro frázi: akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky

Jste v bezpečí - nesledujeme Vás.
Nebíráme žádné údaje od našich uživatelů.

Národní institut pro další vzdělávání - NIDV
http://www.nidv.cz/[..]
Rozcestník pro pedagogické pracovníky; ... Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování ...

Jazykové programy akreditované MŠMT - kurzy.cz
https://www.kurzy.cz/zpravy/421271-[..]
Pro pedagogické pracovníky například existuje akreditovaný vzdělávací program ... jazykové školy akreditované, Jazykové kurzy schválené ...

Úvodní stránka šablon pro DVPP - Akreditované kurzy DVPP
http://sablony-dvpp.cz/[..]
AKREDITOVANÉ KURZY. Akreditované kurzy pro Šablony. Kurzy pro M ... Jedná se o kurzy v rámci šablon DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ a VOŠ.

Akreditované kurzy pro vedoucí pracovníky | DVPP
http://sablony-dvpp.cz/akreditovane[..]
Na této stránce naleznete Akreditované kurzy pro vedoucí pracovníky, ... ICT nástroje pro vedoucí pedagogické pracovníky (8 hodin)

SOCIOKLIMA | Vzdělávání pedagogů
http://socioklima.eu/vzdelavani-ped[..]
AKREDITOVANÉ KURZY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY. Akreditované programy pro DVPP realizujeme jako: otevřené kurzy pro jednotlivce (termíny jsou obvykle ...

Akreditované kurzy DVPP. Další vzdělávání pedagogických ...
http://www.acz-kurzy.cz/dalsi-vzdel[..]
První pomoc pro pracovníky v sociálních službách Time ... Profesní kurzy Pedagogické minimum pro lektory ... Akreditované kurzy DVPP

Akreditované kurzy, MŠMT ČR - msmt.cz
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skols[..]
Akreditované kurzy Článek je odkazem na dokument. ... Legalizace - ověření dokladů o vzdělání v ČR pro zahraničí (s výjimkou VŠ) Europass ČR;

Akreditované kurzy – Dronte - půjčovna lodí a vodáckých potřeb
http://www.dronte.cz/cs/20-akredito[..]
Od roku 2015 rozhodlo MŠMT o změně v koncepci, terminologii a rozsahu výuky u nově udělovaných akreditací. Kurzy pro pedagogické pracovníky s rozsahem 40 ...

Kurzy pro pedagogické pracovníky | Mansio
http://www.mansio.cz/kurzy/kurzy-pr[..]
Kurzy pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol – Brno

Akreditované profesní kurzy pro odbornou veřejnost. MPSV ...
http://www.acz-kurzy.cz/akreditovan[..]
Kurzy akreditované Ministerstvem školství a Ministerstvem práce ... O to více je významná pro pracovníky, ... Profesní kurzy Pedagogické minimum pro lektory ...

Akreditované semináře pro pedagogické pracovníky - Rytmus
http://vzdelavani.rytmus.org/vzdela[..]
Všechny kurzy; Akreditované semináře pro ... Úvod >> Vzděláváme - Akreditované semináře pro pedagogické ... pro pedagogické pracovníky.

Akreditované kurzy ostatní pro vedoucí pedagogy | CENTRUM ...
https://centrum-vzdelavani.cz/skole[..]
Na této stránce naleznete Akreditované kurzy pro vedoucí pracovníky, ... ICT nástroje pro vedoucí pedagogické pracovníky (8 hodin)

Kurzy pro pedagogické pracovníky akreditované ...
http://www.wangleschool.cz/kurzy-pr[..]
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, s potěšením Vám oznamujeme, že jsme se rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze ...

DVPP | Další vzdělávání pedagogických pracovníků
https://dvpp.eduin.cz/[..]
Tandem organizuje akreditované konverzační kurzy s rodilými ... Naše společnost organizuje akreditovaná školení DVPP pro pedagogické pracovníky, pro ...

Kurzy pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, ŠPP, ŠPZ | PPP Brno
http://www.pppbrno.cz/cs/kurzy/[..]
Kurzy pro pedagogické pracovníky ŠPZ (PPP, SPC) Diagnostika školní připravenosti, varianta pro školská poradenská zařízen ...

Kurzy pro pedagogické pracovníky - DVPP | Portus Praha z.ú.
http://www.portus.cz/vzdelavani/kur[..]
Kurzy pro pedagogické pracovníky - DVPP; Kurzy pro firmy; Lektorský tým; ... Všechny kurzy jsou akreditované u MŠMT. Kurzy je možné hradit ze šablon.

Akreditované kurzy pro pedagogy ... - prvnipomocskoleni.cz
http://www.prvnipomocskoleni.cz/kur[..]
Akreditované kurzy pro pedagogy ... kterému jsme následně umožnili absolvovat kurz určený pro pedagogické pracovníky." Soňa Verknerová, ...

Šetrná sebeobrana pro pedagogické pracovníky - ktv.tul.cz
https://www.ktv.tul.cz/akreditovane[..]
Ústav pro nanomateriály, ... Úvod Akreditované kurzy dalšího vzdělávání Šetrná sebeobrana. Šetrná sebeobrana pro pedagogické pracovníky

Akreditované kurzy | Vesnaspolek
https://www.vesnaspolek.cz/cs/akred[..]
Zaměřujeme se zejména na kurzy pro pracovníky v sociálních službách a pedagogické pracovníky. ... Akreditované a kvalifikační kurzy.

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
http://accendo.cz/vzdelavaci-instit[..]
Akreditovaná vzdělávací instituce ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, ... s.r.o. nabízí odborné kurzy a akreditované vzdělávací programy: ...

Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V ...
http://docplayer.cz/3786269-Akredit[..]
Akreditované kurzy PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY, PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Oblastní spolek Českého červeného kříže ...

Kurzy pro pedagogické pracovníky – Magic English
http://www.magicenglish.cz/cs/jazyk[..]
Naše jazyková škola pořádá kurzy pro pedagogické pracovníky ve městech Náchod, Trutnov, Nové Město nad Metují, ... Akreditované kurzy MŠMT.

Učitelské noviny
http://ucitelskenoviny.cz/?kurzy[..]
Vzděláváme pedagogické a sociální pracovníky, ... AKREDITOVANÉ KURZY ... Sportovní a pohybové aktivity pro děti s poruchou autistického spektra ...

Nízké lanové překážky pro pedagogické pracovníky
https://www.ktv.tul.cz/akreditovane[..]
Akreditované kurzy dalšího vzděláván ... Nízké lanové překážky pro pedagogické pracovníky Časová dotace kurzu: 15 hodinový kurz .

Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti | Velký Vůz Sever
http://www.velkyvuz-sever.cz/sever/[..]
AKREDITOVANÉ KURZY ... Vzdělávání pro pedagogické a ústavní pracovníky. ... Velký Vůz Sever > Kurzy pro pracovníky v sociální oblasti.

ŠKOLENÍ: KURZY PRO PEDAGOGICKE PRACOVNIKY - skoleni-kurzy.eu
https://www.skoleni-kurzy.eu/studiu[..]
Školení: kurzy-pro-pedagogicke-pracovniky - Najděte si kurz a nebo školení z nabídky různých společností. Web obsahuje Seznam kurzů a ...

Mediace pro pedagogické pracovníky - UJEP
https://www.pf.ujep.cz/ccv/nabidka/[..]
Kurzy humanitní-společenské, ... způsoby a techniky pro řešení konfliktů a sporů ve školní praxi. ... Určeno pro pedagogické pracovníky ...

Akreditované kurzy MPSV a MV pro veřejnou správu a ...
http://www.edupol.cz/[..]
Vzdělávání pracovníků veřejné správy a zařízení poskytujících sociální služby. EDUPOL. Akreditované vzdělávací akce, akreditované kurzy ...

Angličtina – Jazyková škola Brno
http://www.lightpoint.cz/jazykove-k[..]
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky) Hodinová dotace: 60

Peer-mediace pro pedagogické pracovníky - UJEP
https://www.pf.ujep.cz/ccv/nabidka/[..]
Kurzy humanitní-společenské, hudební, výtvarné, psychologick ... Peer-mediace pro pedagogické pracovníky .

Akreditované kurzy | Lezecká stěna v Hradci Králové
http://www.stenahk.cz/akreditovane-[..]
Akreditované kurzy ... Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech a provozovatele soukromých horolezeckých škol.

Akreditované kurzy - Národní institut dětí a mládeže
http://znv.nidv.cz/neformalni-vzdel[..]
Akreditované kurzy. NIDM působí v oblasti volného času jako vzdělávací organizace. ... • Novinařina pro pedagogické pracovníky 6 hodin.

Vzdělávání pedagogických pracovníků - smrov.cz
https://www.smrov.cz/vzdelavani/vzd[..]
Kurzy pro pedagogy. Realizujeme akreditované kurzy pro pedagogy. Vybírat můžete např.: ... Supervize pro pedagogické pracovníky. Supervize v rámci Šablon.

Nabízíme vzdělávací programy akreditované u ... - Seduca
http://www.seduca.cz/[..]
Rekvalifikační kurzy; ... Nabízíme vzdělávací programy akreditované u MPSV, ... Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách ...

| PM Educa | akreditované vzdělávání, DVPP
http://www.pmeduca.com/[..]
akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče ...

KOŠÍKÁŘSTVÍ - Výtvarné kurzy pro dospělé i děti
http://www.pletenikosiku.cz/kurzy-p[..]
KOŠÍKÁŘSTVÍ Akreditované kurzy MŠMT pro pedagogické pracovníky . Košíkářství patří mezi tradiční řemeslné dovednosti našich předků.

Studium pro asistenty pedagoga - zařízení pro DVPP
http://vzdelavani.rytmus.org/vzdela[..]
Akreditované semináře pro pedagogické pracovníky; ... Vítáme pedagogické pracovníky, ... Naše kurzy jsou otevřené všem.

Kurzy pro pedagogické a ústavní pracovníky | Velký Vůz Sever
http://www.velkyvuz-sever.cz/sever/[..]
AKREDITOVANÉ KURZY ... Velký Vůz Sever > Kurzy pro pedagogické a ústavní pracovníky. Kurzy pro pedagogické a ústavní pracovníky

Kurzy IT pro pedagogické pracovníky | Asociace Manažerů ...
http://www.amanno.org/?page_id=301[..]
Kurzy IT pro pedagogické pracovníky. IT kurzy. Naše akreditované kurzy IT umožní pedagogickým pracovníkům rozšířit a aktualizovat svou počítačovou ...

Kurzy akreditované DVPP – Zdělávací kurzy pro pedagogy
https://www.nicom.cz/dvpp-kurzy-pro[..]
Podívejte se na kurzy akreditované v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. ... Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?

R-Mosty, z.s. | Nabídka akreditovaného kurzu „Základy ...
http://www.r-mosty.cz/akr-psy[..]
Akreditované kurzy. Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Kurzy pro pedagogy s akreditací MŠMT - sjs.cz
http://www.sjs.cz/kurzy-pro-pedagog[..]
Pořádáme akreditované kurzy pro pedagogy ... Angličtina pro pedagogické pracovníky, DVPP – středně pokročilí B1. 2 vyučovací hodiny týdně, ...

Kurzy pro pedagogy - Kurzy - Dům pod jasanem
http://www.dumpodjasanem.cz/kurzy/k[..]
Pořádáme kurzy lidových řemesel a provozujeme muzeum. ... Kurzy pro pedagogy. ... Akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky.

Kurzy pro pedagogické pracovníky | Ústav geologie
http://ugv.sci.muni.cz/pro-verejnos[..]
ÚGV pravidelně pořádá pro učitele základních a středních škol kurzy, které jsou akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických ...

Semináře pro pedagogické pracovníky MŠ | VZDĚLÁVACÍ ...
http://www.vctu.cz/?q=seminare-pro-[..]
Semináře pro pedagogické pracovníky M ... nabízíme jak kurzy a semináře akreditované MŠMT, tak neakreditovan ...

Akreditované kurzy | Portál pro školní asistenty a ...
http://www.asistentpedagoga.cz/akre[..]
Akreditované kurzy. ... Akreditovaný jednodenní kurz seznámí pedagogické pracovníky s definicí ... rodič jako pro obě strany příjemný a pro ...

Jazykové kurzy | VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ
http://vzdelavani-pedagogu.eu/?page[..]
Jazykové kurzy. Pro pedagogické pracovníky nabízíme kurzy anglického jazyka ve třech různých pokročilostech. U každé pokročilosti jsou nabízeny dvě ...

Kurzy pro pedagog. a sociální pracovníky | Creatis
http://www.creatis.cz/kurzy-pro-ped[..]
Kurzy pro pedagog. a sociální pracovníky. ... Drama kurzy pro II.st.ZŠ a střední školy, ... Divadlo Fórum v pedagogické praxi;

Akreditované kurzy v oblasti IT pro pedagogy | CENTRUM ...
https://centrum-vzdelavani.cz/skole[..]
Akreditované kurzy ostatní pro učitele M ... Vzdělávací akce je určena pro pedagogické pracovníky všech typů škol bez specifikace aprobace.

______________________________________________________________________________________________________________
Yool.MOBI - Mobile search engine that doesn't track You! Copyright © 2016-2018 Yool.MOBI Sitemaps
Check it from Your mobile device: Yool Web!   Yool Images!   Yool Movies!   Yool News!